Kiemelt szolgáltatásaink

Telephelyünk a berettyóújfalui ipari park nyugati részén található. Magas hozzáadott értékű acélszerkezet gyártóüzem, mely széles körben kínál fémipari termékeket és szolgáltatásokat.

Fém és acélszerkezetek gyártása

Felületkezelés

Lángvágás

Telephelyünk a berettyóújfalui ipari park nyugati részén található közel 10000 m2 terület mintegy 1000 m2 daruzott gyártócsarnok fedett, infrastruktúrával (elektromos áram, víz, gáz, biztonsági infrastruktúra) ellátott. Magas hozzáadott értékű acélszerkezet gyártóüzem, mely széles körben kínál fémipari termékeket és szolgáltatásokat. Az acélszerkezet gyártása a „Fémalapanyagok és fémfeldolgozási termékek” ágazat része. Ide tartozik minden olyan acélszerkezet, amely további alapanyagként, félgyártmányként vagy más komponensként beépül valamilyen végtermékbe. E szerint a gyártmány- és technológiai spektrum is igen széles: a lakatos, illetve kovácsműhelyekben elállított egyszerűbb termékektől a legkorszerűbb fémmegmunkáló üzemekben elállított acélszerkezetekkel bezárólag széles a kör. A végterméket illetően a legegyszerűbb acéllétrától, a korszerű híd, ház-, ipari üzem vázszerkezeteken, atomerőművi berendezések részegységein, híd elemeken át az autóipari alkatrészekkel és részegységekkel bezárólag igen sokféle gyártmány sorolható ebbe a termékkörbe. Az ágazat termelési, illetve kibocsátási igényét igy elsősorban a felhasználó ágazatok piacmérete, illetve a piaci szereplők kereslete határozza meg. 

Pályázatok

Kedvezményezett neve: OPUS Metal’s Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: „Technológiafejlesztés megvalósítása az OPUS TEAM Kft.-nél”
Elfogadott elszámolható összköltség: 37 196 553 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 0 Ft

Megítélt feltételesen visszatérítendő támogatás összege: 26 037 587 Ft

Megítélt feltételesen visszatérítendő támogatás mértéke: 70,00 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Projekt keretében az Opus Metal’s Kft. a Berettyóújfaluban működő fémmegmunkáló és lakatosüzemének a technológia fejlesztését valósította meg. A projektben a Kft. technológiai eszközök beszerzésére pályázatott, mely pályázat keretében kapacitásbővítő és technológia fejlesztő célzattal kerültek beszerzésre olyan eszközök mint fémmegmunkáló központ, fúrógépek, emelőmágnesek, szalafűrészgép, szalagcsiszológép, hegesztőgépek, hegesztőinverterek. A fémmegmunkálás eszközei mellett a pályázat elszámolható költségeinek részét képezte még az anyagmozgatási feladatok ellátását könnyítően egy targonca beszerzése, valamint informatikai és forgóeszközök beszerzése is.

A projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.27.
Projektazonosító: GINOP-1.2.8-20-2020-00658
Támogatás forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap és magyarországi központi költségvetési előirányzat

Kedvezményezett neve: OPUS TEAM Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Adaptív technológiai innovációt eredményező eszközbeszerzés az OPUS TEAM Kft.-nél
Elfogadott elszámolható összköltség: 30 150 000 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 15 000 000 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás mértéke: 49,75 %
A projekt tartalmának bemutatása:
Az OPUS TEAM Kft. jelenleg a szolgáltató szektorban tevékenykedik, pályázati tanácsadással és
pályázatírással, tanulmányok készítésével, projektmenedzsment feladatok ellátásával, továbbá
közbeszerzési tanácsadással, tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel foglalkozik. Felmérve a keresletikínálati viszonyokat, megismerve a szükségleteket és piaci igényeket, a vezetők úgy döntöttek, hogy az
OPUS TEAM Kft.-nek a jövőképe, a céljai elérése érdekében bővítenie kell tevékenységi körét, termelési
kapacitást szükséges kialakítania az acélszerkezet gyártás területén. Tárgyi projekt keretében
megvalósuló innovációt eredményező CNC lángvágó berendezés is ezen termelési kapacitás
továbbfejlesztéséhez kapcsolódik a fémmegmunkálás területén. A fejlesztés révén az OPUS TEAM Kft.
versenyképessége növekszik, javul a technológiai felkészültsége és az erőforrás-hatékonyság is,
magasabb minőségi követelményeket támasztó vevői igények kielégítésre nyílik lehetőség, az eddigi
tevékenységéhez képest (szolgáltatásnyújtás, tanácsadás) teljesen új piacok válnak a cég
szempontjából elérhetővé.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.08.29.
Projektazonosító: GINOP-2.1.8-17-2017-00424
Támogatás forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap és magyarországi központi költségvetési
előirányzat

Kedvezményezett neve: OPUS TEAM Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Fémfelület-kezelési tevékenység kialakítása az OPUS TEAM Kft.-nél
Elfogadott elszámolható összköltség: 72 923 000 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 21 876 900 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás mértéke: 30,00 %
Megítélt kölcsön összege: 43 753 800 Ft
Megítélt kölcsön mértéke: 60,00 %
A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja, összhangban a Felhívásban szereplőekkel, az OPUS TEAM Kft., mint az Irinyi terv
szerinti kiemelt iparágban (2561 Fémfelület kezelése) fejleszteni kívánó hazai kisvállalkozás termelési
kapacitásának kialakítása, új, korszerű termékek előállítási képességének megteremtése, új
munkahelyek létrehozása, így növelve a cég gazdaságban betöltött szerepét, erősítve piaci pozícióját.
A cég fejlesztendő termelési tevékenységének fókuszában fémfelületek kezelése áll. Jelen projekt
keretében szemcseszóró, festő-szárító technológia, berendezés, gázüzemű targonca beszerzése
valósul meg a cég berettyóújfalui fióktelepén. Az eszközök biztosítják a potenciális partnerek által is
elvárt kiváló minőségű, energiatakarékos módon végzett fémfelület-kezelést. A projekt részeként
megtörténik a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok teljesítése is.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.
A projekt fizikai befejezésének tényleges napja: 2019.12.17.
Projektazonosító: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01080
Támogatás forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap és magyarországi központi költségvetési
előirányzat

Kedvezményezett neve: OPUS TEAM Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Termelési kapacitás kialakítása az OPUS TEAM Kft.-nél
Elfogadott összköltség: 410 177 180 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 205 088 590 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás mértéke: 50,00 %
A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés célja, összhangban a Felhívásban szereplőekkel, az OPUS TEAM Kft., mint kiemelt
iparágakban fejleszteni kívánó hazai kisvállalkozás termelési kapacitásának kialakítása, új, korszerű
termékek előállítási képességének megteremtése, új munkahelyek létrehozása, így növelve a cég
hozzáadott érték-, és exportnövekedési potenciálját, lehetővé téve számára a fémszerkezet, az emelőés anyagmozgató gép gyártás területén mind a hazai, mind pedig a nemzetközi hálózatokba való
bekapcsolódást. A projekt keretében beszerzésre kerül 10 db GEMMOR hegesztő terminál, 2 db,
egyenként 20T emelési kapacitású híddaru, valamint a darukhoz tartozó darupálya (1 db); a
megvalósítási helyszínnel szemben támasztott műszaki követelmények teljesítése érdekében
acélszerkezet gyártó új üzemcsarnok kerül kialakításra a szükséges kommunális helyiségekkel. A
projekt megvalósulási helyszíne a cég berettyóújfalui fióktelepe (5793/3 hrsz.). A projekt keretében
megvalósul a termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett
automatizáltságú intelligens termelésirányítási és döntéstámogató rendszer bevezetése.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.11.19.
A projekt fizikai befejezésének tényleges napja: 2019.11.19.
Projektazonosító: GINOP-1.2.1-16-2017-00881
Támogatás forrása: Európai Regionális Fejlesztési Alap és magyarországi központi költségvetési
előirányzat

Kedvezményezett neve: OPUS TEAM Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Foglalkoztatásbővítés az OPUS TEAM Kft.-nél
Elfogadott elszámolható összköltség: 87 108 000 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 60 975 600 Ft
Megítélt vissza nem térítendő támogatás mértéke: 70,00 %
A projekt tartalmának bemutatása:
Az OPUS TEAM Kft. 2007-ben lett alapítva azzal a céllal, hogy ügyfeleinek elsősorban európai uniós
támogatású fejlesztési ötleteinek megvalósításában magas szintű szakmai tanácsadást nyújtson. 2007-
ben az alapító tagok száma 2 fő, az alkalmazotti létszám 3 fő, mely fokozatosan növekedett. A
vállalkozás kezdetben csak pályázati tanácsadással és pályázatkészítéssel foglalkozott, mára a nyújtott
szolgáltatások köre jelentősen bővült: tanulmányok, forrástérképek készítése, projektmenedzsment,
közbeszerzési tanácsadás stb. 2017-ben a vezetők úgy döntöttek, hogy az OPUS TEAM Kft.-nek a céljai
elérése érdekében bővítenie kell tevékenységi körét, termelési kapacitást szükséges kialakítania a
fémszerkezet gyártás területén. Ennek érdekében a Kft. a berettyóújfalui ipari parkban telket vásárolt,
fémszerkezet gyártó csarnokot létesített, és beszerezte a gyártáshoz szükséges termelőeszközök egy
részét. A fejlesztés révén 11 fő új munkavállaló került felvételre. A termelés 2019 novemberében
indult. A jelenlegi és potenciális rendelésállomány alapján látható, hogy azok kielégítése érdekében a
jövőben nélkülözhetetlen lesz tárgyi eszközök vásárlása révén további technológiai fejlesztéseket és
létszámbővítést megvalósítani. A projekt célja 12 fő új munkavállaló felvétele a berettyóújfalui
fióktelepen úgy, hogy az az előző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a
vállalkozás által foglalkoztatottak számának 12 fővel történő növekedését is eredményezze.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.30.
Projektazonosító: GINOP-5.3.12-19-2020-00139
Támogatás forrása: Európai Szociális Alap és magyarországi központi költségvetési előirányzat

Galéria

Az Opus Team Kft. Berettyóújfaluban

Telephelyünk a berettyóújfalui ipari park nyugati részén található. Magas hozzáadott értékű acélszerkezet gyártóüzem, mely széles körben kínál fémipari termékeket és szolgáltatásokat.

• 10000 m2 terület közel

• 1000 m2 daruzott gyártócsarnok közel

• 3000 tonna/év