VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VP

  • Tudásátadás és Innováció
  • Mezőgazdasági termelés – és élelmiszer-feldolgozás (állattenyésztési ágazat fejlesztése, kertészeti ágazat fejlesztése, terménytárolók és szárítók beruházása, mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése, mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztése, borászat fejlesztése)
  • Erdőgazdálkodás (erdősítés, környezetgazdálkodás)
  • Vidéki térségek fejlesztése (helyi gazdaságfejlesztés, infrastruktúra, szolgáltatásfejlesztés, Leader)
  • Fiatal gazda

Aktuális pályázati felhívások

Opus Team pályázati összefoglaló

VP5-4.1.1.6-15 Állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése- ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Hivatalos pályázati közlemények

VP-4-10.1.1-15 – Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
VP4-10.2.1.-15 – A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése
VP4-10.2.2.-15 – Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése
VP-4-11.1.-11.2.-15 – Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
VP-5-4.1.1.6-15 – Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése
VP-19.1-15 – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása