TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

top-1

 • helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése,
 • társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés,
 • gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés,
 • foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével,
 • gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés,
 • szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése,
 • fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
 • önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználása arányának növelése,
 • egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése,
 • leromlott városi területek rehabilitációja,
 • foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések,
 • helyi közösségi programok megvalósítása,
 • kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése,
 • társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok,
 • helyi közösségszervezés a helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva.

 

Aktuális pályázati felhívások

Opus Team pályázati összefoglaló

GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-1.2.1-15 Termelési kapacitás bővítése-Kivonat
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Hivatalos pályázati közlemények

TOP összesitő
 

TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
TOP-6.1.5- 15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
TOP-6.3.3-15 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja
TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok