KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)

KEHOP

  • ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával,
  • szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések,a szennyvíziszap országosan egységes koncepció alapján történő hatékony kezelése és optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel,
  • elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése,
  • előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában,
  • Országos Környezeti Kármentesítési Program,
  • hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés,
  • épületek energiahatékonysági korszerűsítése, épülethez kapcsolódó megújuló energetikai fejlesztések,
  • távhő és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése,
  • intelligens hálózati rendszerek támogatása a villamosenergia-rendszer rugalmasságnak biztosítására

Aktuális pályázati felhívások

Opus Team pályázati összefoglaló

 

Hivatalos pályázati közlemények

KEHOP-1.1.0 – Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés
KEHOP-1.2.0 – Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás
KEHOP-1.3.0/2015 – Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása
KEHOP-1.3.1 – Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása – szakaszolt projektek
KEHOP-1.4.0/2015 – Árvízvédelmi fejlesztések
KEHOP-1.4.1 – Árvízvédelmi fejlesztések – szakaszolt projektek
KEHOP-1.5.0/2015 – Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése
KEHOP-1.6.0 – Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése
KEHOP-2.1.1- Ivóvízminőség-javító projektek megvalósítása
KEHOP-2.1.2– Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására
KEHOP-2.1.3 – Felhívás az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására
KEHOP-2.1.4 – Az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósítása – szakaszolt projektek
KEHOP-2.2.1 – Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása
KEHOP-2.2.2 – A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása
KEHOP-2.2.4 – Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása – szakaszolt projektek
KEHOP-3.2.1 – Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában
KEHOP-3.2.2 – Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek
KEHOP 3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése
KEHOP-4.1.0 – Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése
KEHOP-4.1.1- Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése
KEHOP-4.2.0 A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése
KEHOP-4.3.0 A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
KEHOP-5.4.2 – Zöldkarikás Játékok – Komplex szemléletformálási program
LEZÁRULT KÖRNYEZETI ÉS ENERGIA HATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)