GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)

ginop

 • versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,
 • kis- és középvállalkozás növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése,
 • vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése,
 • kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel,
 • kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,
 • stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése a nagy innovációs potenciállal rendelkező vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között,
 • újgenerációs szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása,
 • információs és kommunikációs technológia szektor nemzetközi versenyképességének növelése,
 • vállalkozások informatizáltságának növelése,
 • digitális felzárkózás felgyorsítása és a közösségi hozzáférés növelése,
 • közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által,
 • álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének munkaerő-piaci integrációja,
 • társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának erősítése,
 • munkanélküliek és inaktívak széles körű hozzáférése a nem állami szervezetek által szervezett munkaerő-piaci programokhoz,
 • jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
 • munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növelése,
 • munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
 • gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer kialakítása,
 • turisztikai költés növelése a kulturális és természeti örökségi helyszíneken,
 • kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése érdekében,
 • az épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése,
 • a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
 • az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
 • foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való hozzáférésének biztosítása.

 

Aktuális pályázati felhívások

Opus Team pályázati összefoglaló

GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-1.2.1-15 Termelési kapacitás bővítése-Kivonat
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva
Épületenergetikai fejlesztések

Hivatalos pályázati közlemények

GINOP-1.2.1-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (FELFÜGGESZTVE!)
GINOP-1.2.2-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
GINOP 1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.3.1-15 – Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása
GINOP-1.3.4-15 – Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése
GINOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-2.1.3-15 – Iparjog
GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher
GINOP-2.1.5-15 – Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)
GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
GINOP-2.2.1-15 – K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
GINOP-2.3.2-15 – Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
GINOP-2.3.3-15 – Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése
GINOP-3.1.1-VEKOP-15 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása
GINOP-3.1.3-15-IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása
GINOP-3.4.1-2015 – Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése
GINOP-3.4.2-VEKOP-15 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
GINOP-3.4.3-VEKOP-15 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése
GINOP-5.1.1-15 – Út a munkaerőpiacra
GINOP-5.1.2- Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
GINOP-6.2.2-VEKOP/15 – A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése
GINOP 7.1.1 – 2015 Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása
GINOP-7.1.3–2015 – Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése
GINOP 7.1.2 -15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése
GINOP-8.2.1-2015 – Támogatott beruházási hitel az Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése című (GINOP-3.4.1-2015 kódszámú) vissza nem térítendő támogatáshoz
LEZÁRULT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÁLYÁZATOK