EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

EFOP

 • halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
 • család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása,
 • aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése,
 • társadalmi együttélés erősítése,
 • területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást célzó beavatkozásai,
 • mélyszegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek felszámolásának segítése,
 • egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése,
 • népegészségügyi mozgósítás, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése,
 • minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése,
 • intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás életpályájának javítása, dolgozói mobilitás,
 • hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel,
 • társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése,
 • területi hátrányok felszámolása komplex programokkal,
 • mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások,
 • minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése,
 • neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül,
 • intelligens szakosodás növelése a felfedező kutatásokban,
 • emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel,
 • köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések,
 • felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések,
 • visszatérítendő támogatások nyújtása hátrányos helyzetű személyek és vállalkozások számára,
 • társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

 

Aktuális pályázati felhívások

Opus Team pályázati összefoglaló